Pressetjenester
Lenker i denne kategorien:
Anrop.no
9/10 (3)
Anrop.no
[Innlagt: 03.01.2006]

Anrop.no er en internettbasert tjeneste hvor en kan få distribuert sin melding eller sitt budskap på en enkel, rask og rimelig måte. Vi har satt oss det ubeskjedne mål om å bli Norges viktigste portal for pressemeldinger. Samtidig som vi skal kunne tilby en god tjeneste til media og journalister, ønsker vi også gjennom Anrop.no og de mulighetene tjenesten tilbyr, å hjelpe Norske bedrifter med å få distribuert sin pressemelding til media og bransje generellt. En tjeneste som tidligere i stor grad har vært forbeholdt større selskap. I tillegg kan arbeidsgivere og jobbsøkere som søker eller tilbyr kompetanse kunne nå hverandre.

Bildebyrået UWPhoto ANS
0/10 (0)
Bildebyrået UWPhoto ANS
[Innlagt: 27.09.2004]

Bildebyrå med hovedvekt på undervanns- og naturbilder.

ifi.no
6/10 (2)
ifi.no
[Innlagt: 10.12.2003]

Informasjonskontoret for farge og interiørs informasjonsbank for alle som er ute interiør/eksteriør artikler. Ta kontakt for brukertilgang.

ITpressen
10/10 (2)
ITpressen
[Innlagt: 10.02.2003]

ITpressen er pressetjenesten for IT-bransjen i Norge og er bindeleddet mellom it-bedrifter og den Norske medieverdenen.

Norsk Telegram Byrå (NTB)
8/10 (2)
Norsk Telegram Byrå (NTB)
[Innlagt: 23.02.2003]

Norsk Telegram Byrå leverer nyheter til aviser, radio og TV.

Nynorsk Pressekontor (NPK)
0/10 (0)
Nynorsk Pressekontor (NPK)
[Innlagt: 23.02.2003]

Leverer nyhende, foto og kryssord til norske aviser på nynorsk. Hovudvekta av stoffet er distriktsrelevante nyhende, særleg innanfor samferdsel, reiseliv og primærnæingar, helse, forbrukarstoff, miljø, forsking, kultur, riksfakta og kuriosa.

pressemeldinger.no
10/10 (3)
pressemeldinger.no
[Innlagt: 23.02.2003]

Nyhetsportal for pressemeldinger, produktnyheter og bedriftsnyheter. Bedrifter, organisasjoner og offentlige etater kan selv publisere artikler. Katalogisert etter region eller bransje.

Pressetjenester ans
8/10 (5)
Pressetjenester ans
[Innlagt: 10.07.2003]

Tjenesteleverandør til dagspressen

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.