Tjenester
Bedrifter som tilbyr tjenester innen sikkerhet.
Lenker i denne kategorien:
Norman ASA
0/10 (0)
Norman ASA
[Innlagt: 23.03.2003]

Konsern som utvikler løsninger for viruskontroll og IT-sikkerhet. Informasjon om konsern og datterselskap, produkter, kundestøtte og nedlasting av programvare.

Scandinavian Satelitte Radio
0/10 (0)
Scandinavian Satelitte Radio
[Innlagt: 22.11.2005]

Norsk radio som sender på satelitt og lokale kabelanlegg og dekker hele Europa

Svanberg Consulting
0/10 (0)
Svanberg Consulting
[Innlagt: 28.12.2002]

Vi leverer en lang rekke avanserte sikkerhetssystemer og -løsninger og kan også simulere angrepsforsøk mot bedriftens nettverk for å avsløre sårbarheter. Se våre websider for mer informasjon.

System Sikkerhet ASA
0/10 (0)
System Sikkerhet ASA
[Innlagt: 23.03.2003]

Driver døgnkontinuerlig sikkerhetsovervåking med IDS (Intrusion Detection System). Foretar sikkerhetstesting og penetrasjonstesting av konfigurasjon i brannmurer, nettverk og applikasjoner, samt sikkerhetsmessig herding av slike enheter. Tilbyr risiko- og sårbarhetsanalyser, kravspesifisering og evaluering av sikkerhetsprosjekter.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.