Matematikk
Lenker i denne kategorien:
Engelsk-norsk ordliste i matematikk
8/10 (4)
Engelsk-norsk ordliste i matematikk
[Innlagt: 04.10.2002]

Omfattende ordliste som er laget av Klara Hveberg ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

lamis.no
0/10 (0)
lamis.no
[Innlagt: 04.10.2002]

Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning.

matematikk.net
7/10 (7)
matematikk.net
[Innlagt: 04.10.2002]

Tilbyr privatundervisning samt leksehjelp via nett for elever i ungdomsskole og videregående skole. Nettstedet gjennomgår ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sansynlighetsregning, geometri og statistikk.

matematikk.org
0/10 (0)
matematikk.org
[Innlagt: 04.10.2002]

Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo.

Matematikkforlaget
7/10 (16)
Matematikkforlaget
[Innlagt: 04.10.2002]

Produsent av eksamenshefter, hjelpebøker og lærebøker i matematikk for ungdomsskole og videregående skole.

matte.no
4/10 (1)
matte.no
[Innlagt: 04.10.2002]

Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte

Norsk matematisk forening
0/10 (0)
Norsk matematisk forening
[Innlagt: 04.10.2002]

Informasjon om medlemskap, styret, aktiviteter og historikk.

Norsk statistisk forening
0/10 (0)
Norsk statistisk forening
[Innlagt: 04.10.2002]

Presentasjon av foreningen og dens aktiviteter. Huser medlemsbladet Tilfeldig gang.

Sophus
0/10 (0)
Sophus
[Innlagt: 04.10.2002]

Visualisert kalkulus, en- og flervariableteori.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.