Geovitenskap
Lenker i denne kategorien:
Norges geologiske undersøkelse
0/10 (0)
Norges geologiske undersøkelse
[Innlagt: 04.10.2002]

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og er en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Informasjon om prosjekter, tjenester og selve etaten. Oversikt over geologiressurser på nettet.

Vulkaner og vulkanisme
0/10 (0)
Vulkaner og vulkanisme
[Innlagt: 04.10.2002]

Vulkaner over hele verden, stadig oppdateringer av informasjon om utbrudd. Artikler og bilder.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.