Biologi
Lenker i denne kategorien:
Botanisk og plantefysiologisk leksikon
10/10 (1)
Botanisk og plantefysiologisk leksikon
[Innlagt: 04.10.2002]

Botanisk og plantefysiologisk leksikon. Skrevet av Halvor Aarnes ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kartlegging av piggsvin i Trondheim
0/10 (0)
Kartlegging av piggsvin i Trondheim
[Innlagt: 04.10.2002]

Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim, et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Også barnehager og videregående skoler kan benytte seg av tilbudet i tillegg til at for eksempel hageeiere, gartnere, pensjonister og andre har interessante opplysninger å gi.

Norsk zoologisk forening
0/10 (0)
Norsk zoologisk forening
[Innlagt: 04.10.2002]

Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.

sabima.no
0/10 (0)
sabima.no
[Innlagt: 04.10.2002]

En paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.

Soppherbariet i Oslo
0/10 (0)
Soppherbariet i Oslo
[Innlagt: 04.10.2002]

Database over norske sopparter, med beskrivelser, bilder og opplysninger om utbredelse. Etiketter til eget bruk, norske og latinske navn, faktaark, nettutstilling om giftige sopper i Norge.

Veksthusringen
0/10 (0)
Veksthusringen
[Innlagt: 04.10.2002]

Rådgivning på blomster, veksthusgrønnsaker, plantevern, gjødsling, dyrkingsmedier, økologisk- og klimastyring.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.