Jus
Lenker i denne kategorien:
Advokat Frøynes
0/10 (0)
Advokat Frøynes
[Innlagt: 07.05.2007]

Advokat Frøynes tilbyr rådgivning, utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor flere juridiske områder. Nærmere informasjon om fagområdene finnes på hjemmesiden.

Advokat i Oslo
0/10 (0)
Advokat i Oslo
[Innlagt: 16.08.2008]

En bransjeguide for deg som trenger advokathjelp i Oslo og akershus. Advokatkontorene er inndelt etter rettsområder og de fleste er listet opp med timespris.

Advokat Lena Ødegård
6/10 (4)
Advokat Lena Ødegård
[Innlagt: 09.04.2008]

Rask og rimelig bistand - også fri rettshjelp! Firmaet har lang og omfattende erfaring innenfor de fleste privatrettslige områder, hva gjelder både rådgivning og å prosedere saker for domstolene. Familierett, barnerett, samboerforhold, skifte, arv, testament, barnevern, trygderett, boligrett, fast eiendom, arbeidsrett, naborett, avtalerett, kjøpsrett, bistandsadvokat m.v.

Advokatenhjelperdeg.no
6/10 (3)
Advokatenhjelperdeg.no
[Innlagt: 03.08.2007]

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere. Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

Advokatfirma Frøynes MNA
0/10 (0)
Advokatfirma Frøynes MNA
[Innlagt: 01.11.2007]

Advokatfirma Frøynes tilbyr advokattjenester av høy faglig kvalitet. Firmaet bistår privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Advokatfirma Lehn AS
9/10 (11)
Advokatfirma Lehn AS
[Innlagt: 16.08.2008]

Et firma som har spesialisert seg innenfor eiendomsrett, sameie, borettslag og tvister med håndverkere.

Advokatfirma Tvedt
7/10 (5)
Advokatfirma Tvedt
[Innlagt: 07.05.2007]

Vi gir rettslig rådgivning til bedrifter og privatpersoner. Våre rettsområder er fast eiendom, kontraktsrett, arbeidsrett og forvaltningsrett.

Advokatfirmaet Nidaros DA
0/10 (0)
Advokatfirmaet Nidaros DA
[Innlagt: 25.05.2012]

Advokatfirmaet Nidaros DA i Trondheim består av advokater med lang erfaring innen; skadeerstatning, tvistesaker, forsikringsoppgjør og en rekke andre juridiske fagfelt.

Advokatinfo.com - Advokater og advokathjelp
0/10 (0)
Advokatinfo.com - Advokater og advokathjelp
[Innlagt: 30.11.2007]

Dette er et uavhengig nettsted som tilbyr informasjon for de som søker etter advokat gjennom internett. Her finner du ut hvordan du går fram med advokater, samt hvordan du til og med kan få gratis advokathjelp i enkelte tilfeller.

Advoktfellesskapet Westby, King & Co.
1/10 (1)
Advoktfellesskapet Westby, King & Co.
[Innlagt: 10.01.2006]

Advokatfirma på Kolbotn som driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for vurdering og prisinformasjon.

Arbeidsrettshjelp
10/10 (2)
Arbeidsrettshjelp
[Innlagt: 16.08.2008]

Juridisk hjelp ved oppsigelser og andre spørsmål om arbeidsrett

bevis - kriminalteknisk forum
0/10 (0)
bevis - kriminalteknisk forum
[Innlagt: 03.11.2002]

Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.

Clara -  Informasjonssentral for opphavsrett og klarering
0/10 (0)
Clara - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering
[Innlagt: 03.11.2002]

Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.

Eidsvolladvokatene
0/10 (0)
Eidsvolladvokatene
[Innlagt: 17.11.2006]

Kontoret yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter og det offentlige. Vi bistår ved salg av fast eiendom.

Eurett
8/10 (5)
Eurett
[Innlagt: 03.11.2002]

Ressursside innen EØS- og EU-rett. Nettstedet er delt inn i rettskilder, emner, lenker, søkeside og studieinformasjon.

Forsikringsadvokaten
5/10 (52)
Forsikringsadvokaten
[Innlagt: 30.01.2006]

Interaktiv advokathjelp med spesialområde forsikring og erstatning. Her kan du bl.a. beregne yrkesskadeforsikringen din

Fri rettshjelp
5/10 (5)
Fri rettshjelp
[Innlagt: 07.08.2004]

En enkel test for å se om du har krav på fri rettshjelp. Levert av advokatfirmaet Zangenberg.

Juridisk ABC
0/10 (0)
Juridisk ABC
[Innlagt: 03.04.2010]

Advokatenes artikler med "jus for alle" innen sentrale rettsområder som jobb, hus, arbeid, eiendom og næringsliv.

Juristfirmaet
7/10 (7)
Juristfirmaet
[Innlagt: 02.04.2003]

Juristfirmaet i Bergen Kontorfelleskapet består av utdannede jurister med flere års erfaring på de fleste livsområder, og driver en almenn praksis. Vi yter "fri rettshjelp" og "fri saksførsel" i bestemte type saker til personer bosatt i Hordaland med inntekt som ikke overstiger visse grenser. Eksempler på sakstyper: Politisk asyl, oppholdstillatelse, familirett, arverett, skifte, husleierett, arbeidsrett og bistand til voldsofre og mishandlede eller misbrukte kvinner/menn. Også en rekke sakstyper som dekkes via rettshjelpsforsikring på hus, innbo, bil og båt, samt klagesaker i forvaltningsrett dekket av det offentlige. Gir også juridisk rådgivning i enklere saker via email til personer fra hele Norge.

jus.no
7/10 (1)
jus.no
[Innlagt: 03.11.2002]

Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp m.m.

Jushjelpa i Midt- Norge
0/10 (0)
Jushjelpa i Midt- Norge
[Innlagt: 03.11.2002]

Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.

Jusped.no Jusleksikon
10/10 (1)
Jusped.no Jusleksikon
[Innlagt: 07.05.2007]

JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.

Jussportalen.no
8/10 (11)
Jussportalen.no
[Innlagt: 05.12.2004]

Jussrelaterte nyheter, søkeside, samt pekere til nettsteder som er relatert til jussfaget.

jusstorget.no
7/10 (3)
jusstorget.no
[Innlagt: 03.11.2002]

Lov og rett, advokat hjelp - alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater

jusweb.no
8/10 (7)
jusweb.no
[Innlagt: 03.11.2002]

Jusweb.no er en ressursside for søking etter rettskilder på Internettet.

Konfliktrådet
0/10 (0)
Konfliktrådet
[Innlagt: 03.11.2002]

Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.

Oslo Advokat
5/10 (2)
Oslo Advokat
[Innlagt: 19.03.2006]

Gratis vurdering av din sak. Hvilke rettigheter har du som forbruker ? Ta kontakt.

patentstyret
0/10 (0)
patentstyret
[Innlagt: 03.11.2002]

Patentstyrets hovedoppgave er å være en viktig medspiller for våre kunder ved å beskytte deres oppfinnelser, varemerker og produktdesign ved patent eller registrering (industrielt rettsvern).

Personskadeadvokater.no
7/10 (3)
Personskadeadvokater.no
[Innlagt: 02.06.2009]

Personskadeadvokater.no er en side som gir informasjon om dine rettigheter som personskadet, og forholdet til forsikringsselskaper.

Personskadeportalen
0/10 (0)
Personskadeportalen
[Innlagt: 24.05.2012]

Informasjonsportal om erstatning etter trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og annen personskade. Egen seksjon om bistandsadvokatordningen, voldsoffererstatning og fri rettshjelp. Portalen samarbeider med personskadegruppen i Advokatfirmaet Advokat.no i Oslo, og det er mulighet til å få gratis juridisk rådgivning fra en erstatningsadvokat ved tjenesten ”spør en advokat”.

skade.no - advokatbistand i skadesaker
0/10 (0)
skade.no - advokatbistand i skadesaker
[Innlagt: 19.03.2006]

Gratis vurdering av sak! Utsatt for en skade og trenger advokat i spørsmål vedr. erstatning eller forsikring i forbindelse med personskade, trafikkskade, pasientskade eller legemiddelskade? Ta kontakt for vurdering

Trygderettshjelp
3/10 (6)
Trygderettshjelp
[Innlagt: 10.01.2006]

Behov for hjelp i spørsmål vedr. trygderett? Er du usikker eller uenig i en avgjørelse eller et vedtak? Advokatbistand.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.