Jus
Lenker i denne kategorien:
Advokat Frøynes
0/10 (0)
Advokat Frøynes
[Innlagt: 07.05.2007 Besøk: 3]

Advokat Frøynes tilbyr rådgivning, utredninger, forhandlinger og prosedyre innenfor flere juridiske områder. Nærmere informasjon om fagområdene finnes på hjemmesiden.

Advokat i Oslo
0/10 (0)
Advokat i Oslo
[Innlagt: 16.08.2008 Besøk: 9]

En bransjeguide for deg som trenger advokathjelp i Oslo og akershus. Advokatkontorene er inndelt etter rettsområder og de fleste er listet opp med timespris.

Advokat Lena Ødegård
6/10 (4)
Advokat Lena Ødegård
[Innlagt: 09.04.2008 Besøk: 5]

Rask og rimelig bistand - også fri rettshjelp! Firmaet har lang og omfattende erfaring innenfor de fleste privatrettslige områder, hva gjelder både rådgivning og å prosedere saker for domstolene. Familierett, barnerett, samboerforhold, skifte, arv, testament, barnevern, trygderett, boligrett, fast eiendom, arbeidsrett, naborett, avtalerett, kjøpsrett, bistandsadvokat m.v.

Advokatenhjelperdeg.no
6/10 (3)
Advokatenhjelperdeg.no
[Innlagt: 03.08.2007 Besøk: 6]

Advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste fra Advokatforeningen. Hovedmålet med nettportalen er å gjøre advokatenes tjenester lettere tilgjengelige for forbrukere. Advokatforeningen ønsker samtidig å bidra til økt oppmerksomhet rundt juridiske spørsmål og juridisk risiko. Det er og et mål å formidle praktiske råd og tips slik at forbrukerne kan bli mer bevisste og effektive kjøpere av advokattjenester.

Advokatfirma Frøynes MNA
0/10 (0)
Advokatfirma Frøynes MNA
[Innlagt: 01.11.2007 Besøk: 3]

Advokatfirma Frøynes tilbyr advokattjenester av høy faglig kvalitet. Firmaet bistår privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Advokatfirma Lehn AS
9/10 (11)
Advokatfirma Lehn AS
[Innlagt: 16.08.2008 Besøk: 4]

Et firma som har spesialisert seg innenfor eiendomsrett, sameie, borettslag og tvister med håndverkere.

Advokatfirma Tvedt
7/10 (5)
Advokatfirma Tvedt
[Innlagt: 07.05.2007 Besøk: 5]

Vi gir rettslig rådgivning til bedrifter og privatpersoner. Våre rettsområder er fast eiendom, kontraktsrett, arbeidsrett og forvaltningsrett.

Advokatfirmaet Nidaros DA
0/10 (0)
Advokatfirmaet Nidaros DA
[Innlagt: 25.05.2012 Besøk: 5]

Advokatfirmaet Nidaros DA i Trondheim består av advokater med lang erfaring innen; skadeerstatning, tvistesaker, forsikringsoppgjør og en rekke andre juridiske fagfelt.

Advokatinfo.com - Advokater og advokathjelp
0/10 (0)
Advokatinfo.com - Advokater og advokathjelp
[Innlagt: 30.11.2007 Besøk: 4]

Dette er et uavhengig nettsted som tilbyr informasjon for de som søker etter advokat gjennom internett. Her finner du ut hvordan du går fram med advokater, samt hvordan du til og med kan få gratis advokathjelp i enkelte tilfeller.

Advoktfellesskapet Westby, King & Co.
1/10 (1)
Advoktfellesskapet Westby, King & Co.
[Innlagt: 10.01.2006 Besøk: 5]

Advokatfirma på Kolbotn som driver alminnelig praksis innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår privatpersoner og små- og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for vurdering og prisinformasjon.

Arbeidsrettshjelp
10/10 (2)
Arbeidsrettshjelp
[Innlagt: 16.08.2008 Besøk: 5]

Juridisk hjelp ved oppsigelser og andre spørsmål om arbeidsrett

bevis - kriminalteknisk forum
0/10 (0)
bevis - kriminalteknisk forum
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 6]

Kontaktorgan for Kriminalteknisk Forum.

Clara -  Informasjonssentral for opphavsrett og klarering
0/10 (0)
Clara - Informasjonssentral for opphavsrett og klarering
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 6]

Informasjon om klarering av rettigheter for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Oppdatert kontaktinformasjon for hvem som kan gi tillatelse til forskjellige typer bruk. Clara er etablert av de norske forvaltningsorganisasjonene BONO, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO.

Eidsvolladvokatene
0/10 (0)
Eidsvolladvokatene
[Innlagt: 17.11.2006 Besøk: 5]

Kontoret yter juridisk bistand til privatpersoner, bedrifter og det offentlige. Vi bistår ved salg av fast eiendom.

Eurett
8/10 (5)
Eurett
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 7]

Ressursside innen EØS- og EU-rett. Nettstedet er delt inn i rettskilder, emner, lenker, søkeside og studieinformasjon.

Forsikringsadvokaten
5/10 (52)
Forsikringsadvokaten
[Innlagt: 30.01.2006 Besøk: 5]

Interaktiv advokathjelp med spesialområde forsikring og erstatning. Her kan du bl.a. beregne yrkesskadeforsikringen din

Fri rettshjelp
5/10 (5)
Fri rettshjelp
[Innlagt: 07.08.2004 Besøk: 5]

En enkel test for å se om du har krav på fri rettshjelp. Levert av advokatfirmaet Zangenberg.

Juridisk ABC
0/10 (0)
Juridisk ABC
[Innlagt: 03.04.2010 Besøk: 4]

Advokatenes artikler med "jus for alle" innen sentrale rettsområder som jobb, hus, arbeid, eiendom og næringsliv.

Juristfirmaet
7/10 (7)
Juristfirmaet
[Innlagt: 02.04.2003 Besøk: 5]

Juristfirmaet i Bergen Kontorfelleskapet består av utdannede jurister med flere års erfaring på de fleste livsområder, og driver en almenn praksis. Vi yter "fri rettshjelp" og "fri saksførsel" i bestemte type saker til personer bosatt i Hordaland med inntekt som ikke overstiger visse grenser. Eksempler på sakstyper: Politisk asyl, oppholdstillatelse, familirett, arverett, skifte, husleierett, arbeidsrett og bistand til voldsofre og mishandlede eller misbrukte kvinner/menn. Også en rekke sakstyper som dekkes via rettshjelpsforsikring på hus, innbo, bil og båt, samt klagesaker i forvaltningsrett dekket av det offentlige. Gir også juridisk rådgivning i enklere saker via email til personer fra hele Norge.

jus.no
7/10 (1)
jus.no
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 5]

Nettstedet til Juristenes informasjonssenter. Inkluderer Advokatforeningen, Juristforbundet og Juristenes utdanningssenter. Informasjon om juridisk hjelp, fri rettshjelp m.m.

Jushjelpa i Midt- Norge
0/10 (0)
Jushjelpa i Midt- Norge
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 7]

Rådgivningstjensten er åpen både for studenter og ikke- studenter, alle rettsområder unntatt strafferett og skattesaker. Fri rettshjelp.

Jusped.no Jusleksikon
10/10 (1)
Jusped.no Jusleksikon
[Innlagt: 07.05.2007 Besøk: 4]

JusPed er et gratis online wikibasert jusleksikon der brukere kan redigere eller opprette juss-relaterte artikler.

Jussportalen.no
8/10 (11)
Jussportalen.no
[Innlagt: 05.12.2004 Besøk: 4]

Jussrelaterte nyheter, søkeside, samt pekere til nettsteder som er relatert til jussfaget.

jusstorget.no
7/10 (3)
jusstorget.no
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 5]

Lov og rett, advokat hjelp - alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater

jusweb.no
8/10 (7)
jusweb.no
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 6]

Jusweb.no er en ressursside for søking etter rettskilder på Internettet.

Konfliktrådet
0/10 (0)
Konfliktrådet
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 8]

Har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker, det gjelder både sivile saker og straffesaker. Informasjon om konfliktrådene, meglerne og lovverket.

Oslo Advokat
5/10 (2)
Oslo Advokat
[Innlagt: 19.03.2006 Besøk: 5]

Gratis vurdering av din sak. Hvilke rettigheter har du som forbruker ? Ta kontakt.

patentstyret
0/10 (0)
patentstyret
[Innlagt: 03.11.2002 Besøk: 4]

Patentstyrets hovedoppgave er å være en viktig medspiller for våre kunder ved å beskytte deres oppfinnelser, varemerker og produktdesign ved patent eller registrering (industrielt rettsvern).

Personskadeadvokater.no
7/10 (3)
Personskadeadvokater.no
[Innlagt: 02.06.2009 Besøk: 4]

Personskadeadvokater.no er en side som gir informasjon om dine rettigheter som personskadet, og forholdet til forsikringsselskaper.

Personskadeportalen
0/10 (0)
Personskadeportalen
[Innlagt: 24.05.2012 Besøk: 6]

Informasjonsportal om erstatning etter trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og annen personskade. Egen seksjon om bistandsadvokatordningen, voldsoffererstatning og fri rettshjelp. Portalen samarbeider med personskadegruppen i Advokatfirmaet Advokat.no i Oslo, og det er mulighet til å få gratis juridisk rådgivning fra en erstatningsadvokat ved tjenesten ”spør en advokat”.

skade.no - advokatbistand i skadesaker
0/10 (0)
skade.no - advokatbistand i skadesaker
[Innlagt: 19.03.2006 Besøk: 6]

Gratis vurdering av sak! Utsatt for en skade og trenger advokat i spørsmål vedr. erstatning eller forsikring i forbindelse med personskade, trafikkskade, pasientskade eller legemiddelskade? Ta kontakt for vurdering

Trygderettshjelp
3/10 (6)
Trygderettshjelp
[Innlagt: 10.01.2006 Besøk: 7]

Behov for hjelp i spørsmål vedr. trygderett? Er du usikker eller uenig i en avgjørelse eller et vedtak? Advokatbistand.

© 1997-2017 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.