Politikk og samfunn
Lenker i denne kategorien:
Amnesty Norge
0/10 (0)
Amnesty Norge
[Innlagt: 20.08.2002]

Norske Amnestys hjemmesider. Her presenteres Amnestys arbeid for menneskerettighetene. Du finner også koblinger videre til Amnesty International og nasjonale Amnesty-avdelinger.

Arbeiderpartiet
4/10 (11)
Arbeiderpartiet
[Innlagt: 26.01.2002]

Informasjon fra Det Norske Arbeiderparti.

Artikkelsamling av Lars Kr. Syvertsen
6/10 (3)
Artikkelsamling av Lars Kr. Syvertsen
[Innlagt: 11.10.2004]

Artikler skrevet av Lars Kr. Syvertsen, omhandlende utdanning og narkotikapolitikk.

Det Politiske Parti
1/10 (2)
Det Politiske Parti
[Innlagt: 26.01.2002]

Det Politiske Parti sin Internettside.

EU
0/10 (0)
EU
[Innlagt: 20.08.2002]

EU-kommisjonen står bak disse sidene om EU. Her finner du informasjon om organisasjonen: mål, arbeid, institusjoner, medlemsstater, offisielle dokumenter og nyheter.

EU Informasjon
0/10 (0)
EU Informasjon
[Innlagt: 06.04.2008]

En informasjonsside for alle som er interessert i EU sine gjøremål. På euinfo.no finner du artikler og tekster om de viktigste vedtak fra EU samt mye bakgrunnsmateriale for temaer og diskusjoner.

Faglig vev
5/10 (2207)
Faglig vev
[Innlagt: 17.10.2002]

Uavhengig ressursside for fagorganiserte med pekere til norsk og internasjonal fagbevegelse og nyttige nettsteder for faglig interessrte

Fattignorge
1/10 (1)
Fattignorge
[Innlagt: 21.11.2004]

Nettsted for vanskeligstilte. Diskusjonsforum med gjeldsrelaterte tema.

FN (UN)
8/10 (2)
FN (UN)
[Innlagt: 20.08.2002]

På FNs hjemmeside finner du informasjon om organisasjonens hovedoppgaver og ulike organer. Her finnes dokumentasjon om aksjoner, avtaler, utredninger m.m. Du finner også koblinger til FN-organer rundt omkring i verden.

Folkekasjonen
0/10 (0)
Folkekasjonen
[Innlagt: 25.05.2012]

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja jobber mot oljeboring, oljeutvinning og oljesøl i sårbare fiskeområder ved kysten i Nordland.

Friflyt blog
8/10 (1)
Friflyt blog
[Innlagt: 01.03.2004]

Friflyt er et nettsted som samler info om hvordan EU, og utvidelsen av EU vil påvirke norsk arbeidsliv og konkurranseevne.

Frp
2/10 (8)
Frp
[Innlagt: 26.01.2002]

Fremskrittspartiet sin Internettside.

Høyre
4/10 (3)
Høyre
[Innlagt: 26.01.2002]

Informasjon fra Høyre.

Krf
5/10 (219)
Krf
[Innlagt: 26.01.2002]

Kristlig Folkeparti sin internettside.

Kystpartiet
4/10 (3)
Kystpartiet
[Innlagt: 26.01.2002]

Kystpartiets hjemmeside.

LO
5/10 (4)
LO
[Innlagt: 20.08.2002]

På hjemmesidene til LO finner du informasjon om fagbevegelsens historie, LOs oppbygning og aktivitet, samt om organisasjonens norske og internasjonale samarbeidspartnere.

Oddbjørn Evenshaugs blogg
8/10 (2008)
Oddbjørn Evenshaugs blogg
[Innlagt: 05.05.2007]

Nettsted for kommentarer og meninger om aktuelle spørsmål i kirke og samfunn.

Partiveven
0/10 (0)
Partiveven
[Innlagt: 05.07.2005]

Politisk side med hovedvekt på de politiske partier og deres meninger i forskjellige politiske spørsmål.

Politisk analyse
0/10 (0)
Politisk analyse
[Innlagt: 05.07.2005]

En redigert presentasjon av norsk politikk.

PolitiskForum.no
0/10 (0)
PolitiskForum.no
[Innlagt: 24.05.2012]

PolitiskForum.no er et debattforum for politisk diskusjon på nettet på norsk.

Porsánggu Sámiid Searvi
0/10 (0)
Porsánggu Sámiid Searvi
[Innlagt: 24.05.2012]

Porsánggu Sámiid Searvi - Porsanger Sameforening arbeider for å fremme samers rettigheter i Porsanger økonomisk, politisk og kulturelt. Vi er et lokallag i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Regjeringen
0/10 (0)
Regjeringen
[Innlagt: 05.07.2005]

Hjemmesidene til den sittende regjeringen.

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre - RKK
7/10 (5)
Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre - RKK
[Innlagt: 12.11.2004]

Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre er et tilbud til personer som har vært utsatt for kriminalitet og til dem som skal vitne i rettssaker.

Senterpartiet
3/10 (5)
Senterpartiet
[Innlagt: 26.01.2002]

Senterpartiet sitt nettsted.

Slovakia Konsulat, Trondheim
6/10 (3)
Slovakia Konsulat, Trondheim
[Innlagt: 06.03.2005]

Consulate of the Slovak Republic in Trondheim

UNICEF
0/10 (0)
UNICEF
[Innlagt: 20.08.2002]

FNs barnefond utgir denne rapporten Progress of Nations, som inneholder et vell av fakta om folks, og særlig barns, levekår rundt omkring i verden.

Velferdsalliansen
7/10 (7)
Velferdsalliansen
[Innlagt: 27.01.2004]

Velferdsalliansen er en paraplyorg. bestående av brukerorg. for økonomisk og rettslig vanskeligstilte i Norge.

Venstre
6/10 (2)
Venstre
[Innlagt: 26.01.2002]

Partiet Venstre på nett.

WHO
0/10 (0)
WHO
[Innlagt: 20.08.2002]

Verdens helseorganisasjon (WHO) presenterer sin virksomhet. Rapporter om helsesituasjonen i verden, statistikk, informasjon og nyheter.

Worldwatch.org
1/10 (1)
Worldwatch.org
[Innlagt: 20.08.2002]

Worldwatch Institute gir ut den anerkjente årlige rapporten State of The World. De gir også ut en rekke enkeltrapporter om miljøspørsmål.

© 1997-2018 Norindex.no er en del av Norindex Media Norge portalene.
Copyright og Personvern policy :: Annonsere på våre portaler :: Om oss :: Kontakt oss

Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.